علمی تخیلی

دخترخوب

4.5
فصل 3 ژانویه 14، 2021
فصل 2 دسامبر 25، 2020

Up کودک هیولا

4
فصل 20 ژوئن 21، 2019
فصل 19 ژوئن 21، 2019

18 +مداوم ابزار میا

4.4
فصل 15 ممکن است 17، 2019
فصل 14 ممکن است 17، 2019

18 +پایان Dadto's Working Webtoon

3.3
فصل 40 - پایان ممکن است 1، 2019
فصل 39 آوریل 21، 2019